Home Tags Pernyataan

Pernyataan

pernyataan, permakluman, pemberitahuan, memutuskan, menyatakan,

==========================