Sunday, August 1, 2021
Home Tags Pernyataan

Tag: Pernyataan

pernyataan, permakluman, pemberitahuan, memutuskan, menyatakan,